specjalista I° w dziedzinie chirurgii ogólnej
specjalista II° w dziedzinie urologii


 • adiunkt Katedry i Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej w Lublinie
 • wykonuje pełny zakres zabiegów operacyjnych i endoskopowych układu moczowo-płciowego
 • biegły sądowy w zakresie urologii
 • odznaczony Medalem Jubileuszowym 50-lecia Akademii Medycznej w Lublinie (2000)
 • doktorat nt. "Badania doświadczalne i kliniczne nad wpływem dimetylosulfotlenku (DMSO) na aktywność ampicyliny podawanej dopęcherzowo." (1988)
 • członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego
 • wieloletni Dyrektor ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 przy ulicy Jaczewskiego 8 w Lublinie
 • wieloletni członek Komisji Urologicznej Komitetu Patofizjologii PAN
 • wieloletni Konsultant Wojewódzki ds. Urologii w Chełmie
 • autor i współautor licznych publikacji medycznych w czasopismach polskich i zagranicznych
 • stale rozwija się w ramach szkolenia podyplomowego w kraju i za granicą

Zakres udzielanych świadczeń

 • diagnostyka i leczenie (operacyjne i zachowawcze) schorzeń układu moczowego:
  - kamicy nerkowej
  - chorób gruczołu krokowego i pęcherza moczowego
  - zaburzeń w oddawaniu moczu
  - zaburzeń funkcji seksualnych
 • kwalifikacja do zabiegów operacyjnych w zakresie urologii
 • opieka pooperacyjna po zabiegach urologicznych
 • wydawanie opinii o stanie zdrowia, również w celu uzyskania świadczeń ZUS/KRUS lub zakładu ubezpieczeń

 


 

PROPONOWANE STRONY