NOWY SPECJALISTA W ZESPOLE

Z przyjemnością informujemy, że do naszego zespołu specjalistów dołączył neurolog dr n. med. Grzegorz Haberek. Pan doktor Grzegorz Haberek sprawuje funkcję ordynatora Oddziału Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie (dawniej Okręgowy Szpital Kolejowy). Doktor prowadzi pacjentów z rozpoznanymi chorobami neurologicznymi. Zajmuje się ustaleniem rozpoznania choroby oraz anatomicznego miejsca uszkodzenia w zakresie centralnego i obwodowego układu nerwowego.